Icelandic Horse Names - Mares Y/Ý

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Icelandic Horse Names

Stallions

A/Á B D E F G H I/Í J K L M N O/Ó P R S T U/Ú V Y/Ý Þ Æ Ö

Mares

A/Á B D E F G H I/Í J K L M N O/Ó P R S T U/Ú V Y/Ý Þ Æ Ö

Advertisement:

Mares Y / Ý

Ydda Ýla Ylbrá Yldís

Ylgja

Ylrún

Ýra Ýring

Yrkja Yrma Yrmla Yrpa

Ýsa Ysja Yssa Ysta