Book: Vad heter finlandssvenskarna?

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref blo.jpg

Title: Vad heter finlandssvenskarna?

Subtitle: -

Author: Marianne Blomqvist
Publisher: Svenska folkskolans vänner Volym 177
Year: 2006
Language: Swedish
Pages: 157
ISBN: 951-9087-71-0
Nordic Names shortcut: BLO

Index of Contents

 • Förord
 • Förnamn
  • Förnamn under medeltiden
   • Nordiska förnamn
   • Kristna förnamn
   • Tyska förnamn
  • Utvecklingen under nyare tid
   • Enskilda förnamn
   • Flernamnssystemet
   • Inspirationskällor
   • Förnamn på 1900-talet
   • Trender i 2000-talets början
 • Almanackan och namnlängden
 • Släktnamn
  • Släktnamns uppkomst och spridning
  • Släktnamn i olika samhällsskikt i Svenskfinland
   • Adeln
   • Präster
   • Borgare
   • Soldater
   • Allmogen
  • Svenska släktnamn i Finland i dag
  • När fick kvinnor släktnamn?
  • Är Andersson svenskspråkig?
  • Lediga svenska släktnamn i Finland
 • Smeknamn och öknamn
  • Smeknamn till förnamn i Svenskfinland
  • Smek- och öknamn bildade till släktnamn i Svenskfinland
  • Egenskapsangivande binamn
 • Stavning av svenska namn
 • Källor och litteratur
 • Personnamnsregister