Book: Svenska personnamnsstudier

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Title: Svenska personnamnsstudier

Author: Ingwar Fredriksson
Publisher: Almqvist & Wiksell
Year: 1961
Language: Swedish, German
Pages: 210
ISBN: no number
Nordic Names shortcut: FRE

Index of Contents

 • Förord
 • Inledning
  • Avhandlingens syfte. Kortfattad forskningshistorik
  • Materialet
  • Materialredovisning. Lokaliserings- och identifieringsproblem
  • Personnamnsgeografi
 • Kap. 1. Ambjörn
  • Materialsamling
  • Diskussion av formerna
  • Namnets geografiska utbredning
 • Kap. 2. Andor
  • Materialsamling
  • Namnets geografiska utbredning
  • Exkurs. Namnformen Ander
 • Kap. 3. Gustav
  • Materialsamling
  • Namnets geografiska utbredning
  • Namnets ursprung
  • Hästnamnet Gautstafr
  • Till namnets ljudhistoria
   • Forledens vokal
   • Kompositionsfogen
  • Namnets ålder
  • Namnformen Gösta
  • Exkurs. Övriga personnamn på Göt-
 • Kap. 4. Göt och Göte
  • Göt
   • Dopnamnet
   • Tillnamnet
   • Ortnamn
  • Göte
   • Dopnamnet
   • Tillnamnet
   • Ortnamn
  • Namnens geografiska utbredning. Ålderssiktningen
   • Dopnamnen
   • Tillnamnen
 • Kap. 5. Hälv
  • Materialsamling
  • Diskussion av formerna
  • Namnets geografiska utbredning
 • Kap. 6. Lindorm
  • Materialsamling
   • Dopnamnet
   • Tillnamnet
  • Diskussion av formerna
  • Namnets geografiska utbredning
   • Dopnamnet
   • Tillnamnet
  • Namnets ursprung
  • Förhållandet Lindorm ~ Lennart
 • Kap. 7. Orm
  • Materialsamling
   • Dopnamnet
   • Tillnamnet
   • Ortnamn
 • Diskussion av formerna
  • Namnets geografiska utbredning
   • Dopnamnet
   • Tillnamnet
  • Exkurs. Orme
 • Kap. 8. Redar
  • Materialsamling
  • Diskussion av formerna
  • Namnets geografiska utbredning
  • Exkurs. *Redhe
 • Kap. 9. Tormod
  • Materialsamling
  • Namnets geografiska utbredning
 • Frekvenstabeller 1-22
  • Tabell 1-5 Småland
  • Tabell 6-10 Västergötland
  • Tabell 11 Dalsland
  • Tabell 12 Värmland
  • Tabell 13 Närke
  • Tabell 14-16 Östergötland
  • Tabell 17 Södermanland
  • Tabell 18-19 Uppland
  • Tabell 20 Dalarna
  • Tabell 21 Hälsingland
  • Tabell 22 Ångermanland
 • Zusammenfassung
 • Källor och förkortningar
  • Otryckta källor
   • Arkiv, bibliotek, samlingar
   • Handskrifter
  • Tryckta källor
  • Geografiska förkortningar
  • Övriga förkortningar
 • Personnamnsregister till inledningen och kap. 1-9
 • Personnamnsregister till frekvenstabellerna
 • Ortnamnsregister