Book: Svenska kyrkan och det samiska namnskicket

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref frä.PNG

Title: Svenska kyrkan och det samiska namnskicket

Subtitle 1: Övergripande perspektiv

Author: Märit Frändén
Publisher: Politikens forlag
Year: 2016
Language: Swedish / Sami
Pages: 14
ISBN: - (article)
Nordic Names shortcut: FRÄ

Index of Contents

  • Abstract
  • Inledning
  • Namnreglering och namnregistrering i Sverige
  • Förhållandet mellan faktiskt och registrerat namnskick hos samer i Sverige
  • Slutord
  • Källor och bearbetningar
  • Sammanfattningar på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska