Book: Svenska förnamn

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref ott.png

Title: Svenska förnamn

Subtitle 1: Kortfattatt namnlexikon
Subtitle 2: Skrifter utgivna av Svenska språknämnden · 29

Author: Roland Otterbjörk
Publisher: Almqvist & Wiksell
Year: 1979 (tredje upplagan)
Language: Swedish
Pages: 214
ISBN: 91-21-10937-0
Nordic Names shortcut: OTT

Index of Contents

 • Förord
 • INNLEDNING
  • Namngivningsprinciper
  • De fortida namnen
  • Medeltida namn
   • De kristna namnen
   • Profana lånenamn
   • Medeltida namnfrekvens och namngivning
  • Nyare tidens namn
   • De bibliska namnen
   • Tyska namn
   • Franska namn
   • Engelska namn
   • Lån från övriga språk
   • Namnbarock och namnklassicism
   • Litterära namn. Den nordiska namnrenässansen
   • Nybildningar
   • Namnen och almanackan
  • Nutida namnskick
   • Namnfrekvens vid sekelskiftet
   • Korta namn och dubbelnamn
   • Nybildningar
   • En ny namnklassicism
  • Namnval
   • Namn och individ
   • Det lämpliga namnet
  • Inledande anmärkningar till namnlistorna
 • MANSNAMN
 • KVINNONAMN
 • VANLIGA NAMNLEDER
 • VIKTIGARE LITTERATUR OM FÖRNAMN