Book: Personnamn

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref jan.png

Title: Personnamn

Subtitle: Nordisk Kultur VII

Editor: Assar Janzén
Publisher: Albert Bonniers, H. Aschehour & Co., J. H. Schultz
Year: 1947
Language: Swedish, Danish
Pages: 345
ISBN: no number
Nordic Names shortcut: JAN

Index of Contents

 • Inledning (Assar Janzén)
 • Översikt över de äldsta skandinaviska personnamnen, me huvudvikten på de urnordiska (Ivar Lindquist)
 • De fornvästnordiska personnamnen (Assar Janzén)
  • Inledning
  • I. Källor
  • II. Förändringar inom namnskicket
   • 1. Folkvandringstiden och vikingatiden
   • 2. Medeltiden
  • III. Namngivningsprinciper
   • 1. Variation
   • 2. Alliteration
   • 3. Uppkallelse
  • IV. Namnens ursprung
   • A. Enkla namn
    • 1. Primära namn
     • a. Mansnamn
     • b. Kvinnonamn
    • 2. Ursprungliga binamn
     • a. Mansnamn
      • α. Karakteriserande namn
      • β. Härstamningsord (Patronymica)
      • γ. Inbyggarnamn (Inkolentnamn)
      • δ. Namn på stammar och folk
     • b. Kvinnonamn
    • 3. Kortnamn och smeknamn
     • a. Mansnamn
     • b. Kvinnonamn
   • B. Tvåledade namn
    • 1. Förleder
    • 2. Slutleder
     • a. Substantiviska slutleder
     • b. Adjektiv
    • 3. Frekvensfluktuationer i rum och tid. Lån inom västnordiskan
    • 4. Sociala motsättningar
   • C. Inlånade namn
    • 1. Profana namn
     • a. Östnordiska namn
     • b. Västgermanska namn
     • c. Keltiska namn
     • d. Latinskt namn
     • e. Grekiskt namn
    • 2. Kristna namn
     • a. Gammaltestamentliga namn
     • b. Nytestamentliga namn, helgon-, påvenamn o. dyl.
 • Fornavne i Danmark i middelalderen (Rikard Hornby)
  • I. Materialet og dets overlevering. Latinens magt
  • II. Nordiske navne
   • 1. Teofore navne
   • 2. Navne hentede fra krig og strid
   • 3. Navne, der betegner personers udseende og egenskaber
   • 4. Navne betegnende magt, berømmelse og slægtskab
   • 5. Stillings- og hjemstedsnavne
   • 6. Kvindenavne
   • 7. Navne hentede fra dyreriget og planteverdenen
   • 8. Kortnavne
   • 9. Diminutiver
  • III. Fremmede navne
   • 1. De ny testamentes og kirkehistoriens bidrag
   • 2. Navne fra det gamle testamente
   • 3. Helgenindenavne
   • 4. Tyske navne
   • 5. Frisiske navne
   • 6. Engelske navne
   • 7. Slaviske navne
  • IV. Navneskik
   • 1. Dobbeltnavne
   • 2. Opkeldelse
 • De fornsvenska personnamnen (Assar Janzén)
  • I. Källor
  • II. Variation, allitteration, uppkallelse, lån
  • III. Tvåledade och enledade namn, binamn, sekundära sammansättningar
  • IV. Personnamn i ortnamn och runinskrifter
   • 1. Mansnamn
   • 2. Kvinnonamn
  • V. Namnens betydelse
   • 1. Teofora namn
   • 2. Djurnamn
   • 3. Benämningar på träd, naturföremål o. dyl.
   • 4. Ord för vapen(delar), rustning o. dyl.
   • 5. Ord för strid, krigshär, seger o. dyl.
   • 6. Ord för beskyddare
   • 7. Ord för makt, ära, rikedom
   • 8. Ord för man, kämpe
   • 9. Ord för helig, helgedom
   • 10. Ord för skönhet
   • 11. Folkslagsnamn
 • Nordiska personbinamn under vikinga- och medeltid (Sven Ekbo)
  • I. Formella typer
  • II. Namngivningsgrund
 • Namnregister
 • Använda förkortningar jämte litteraturförteckning