Book: Norsk etternamnleksikon - 2. utgåva

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref nett.jpg

Title: Norsk etternamnleksikon

Subtitle: Norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav

Author: Olav Veka
Publisher: Det Norske Samlaget
Year: 2016 (2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida)
Language: Norwegian
Pages: 640
ISBN: 978-82-521-8607-9
Nordic Names shortcut: ETT

Index of Contents

 • Føreord til 2. utgåva
 • Innleiing
  • Norske etternamn
  • Nordsamiske slektsnamn
  • Sørsamiske etternamn
  • Finske etternamn
 • Etternamnleksikon
 • Dei vanlegaste etternamna i Noreg
 • Dei vanlegaste etternamna i Norden
 • Dei vanlegaste etternamna i nokre utvalde land
 • Etternamn i Europa med tydinga 'smed'
 • Patronym i Europa
 • Etternamn av gardsnamn. Alder og geografisk utbreiing
 • Norske kommunar
 • Bibliografi