Book: Norsk Stadnamnleksikon

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref nsta.jpg

Title: Norsk stadnamnleksikon

Subtitle: -

Authors: Redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug
Publisher: Det Norske Samlaget
Year: 1997 (4. utgåva)
Language: Norwegian
Pages: 536
ISBN: 82-521-4905-7
Nordic Names shortcut: NSTA

Index of Contents

 • Signatur- og medarbeidarliste
 • Forord
 • Lydskrifta
 • Litteratur
 • Stadnamn
  • Nokre ord om nemningar, namngjeving og namnegransking
  • Område- og bygdenamn. Av Ola Stemshaug
  • Gards- og andre bustadnamn. Av Jørn Sandnes
  • Elvenamn. Av Ola Stemshaug
  • Innsjønamn. Av Ola Stemshaug
  • Fjordnamn. Av Oddvar Nes
  • Øynamn. Av Oddvar Nes
  • Fjellnamn. Av Botolv Helleland
  • Seternamn. Av Olav T. Beito
  • Gatenamn. Av Ole Bernt Syvertsen
  • Samiske namn. Av Kaisa Rautio Helander
  • Samiske terrengnemningar
 • Stadnamnleksikon
 • Råd og rettleiing ved namngjeving og normering av namn. Av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug
 • Vedlegg
  • Lov om stadnamn
  • Merknader til paragrafane i utkastet til lov 529