Book: Norsk Personnamnleksikon - 2. utgåva

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref nper.png

Title: Norsk Personnamnleksikon

Subtitle: -

Authors: Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug
Publisher: Det Norske Samlaget
Year: 1995 (2. utgåva)
Language: Norwegian
Pages: 388
ISBN: 82-521-4483-7
Nordic Names shortcut: NPER

Index of Contents

  • Forord til første utgåva
  • Forord til andre utgåva
  • Forklaringar til oppføringa i leksikonet
  • Namneleksikon
  • Namnestatistikk
  • Namnelova
  • Namnedagar
  • Kjelder og litteratur
  • Baklengssortert namneliste