Book: Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref lind1.png

Title: Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden

Subtitle: -

Author: E. H. Lind
Publisher: Almqvist & Wiksells Boktryckeri
Year: 1905-1915
Language: Swedish
Pages: 662
ISBN: -
Nordic Names shortcut: LIND

Index of Contents

  • Förord
  • Titelförkortningar
  • Några ortnamnsförkortningar
  • Lexikon
  • Rättelser
  • Tillägg
  • Ytterligare rättelser