Book: Nordiskt runnamnslexikon

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref pet.png

Title: Nordiskt runnamnslexikon

Subtitle: Femte, reviderade utgåvan

Author: Lena Peterson
Publisher: Institutet för språk och folkminnen
Year: 2007
Language: Swedish
Pages: 345
ISBN: 978-91-7229-040-2
Nordic Names shortcut: PET

Index of Contents

 • Förord
 • Inledning
  • Material och uppläggning
  • Inskriftssignum
  • Translitterering
  • Bokstavsordning
 • Namn på vikingatida personer
  • Allmänt om namnartiklarna
  • Uppslagsform
  • Jämförelse med medeltida material
  • Etymologier
  • Belägg avseende samma person
 • Lexikon A–Ô
 • Frekvenstabeller
 • Finalalfabetisk namnlista
 • Otolkade belägg
 • Namn på mytiska gestalter
 • Namn på kristna centralgestalter och helgon
 • Ortnamn
 • Lexikon A–Ø
 • Otolkade belägg
 • Litteratur
 • Förkortningar