Book: Namn og Nemne 31

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref non31.PNG

Title: Namn og Nemne 31

Subtitle: Tidsskrift for norsk namnegransking

Editor: Vidar Haslum, Ole-Jørgen Johannessen, Gudlaug Nedrelid, Aud-Kirsti Pedersen
Publisher: Den enkelte forfattaren
Year: 2014
Language: Norwegian, Swedish, English
Pages: 154
ISSN: 0800-4684
Nordic Names shortcut: NON31

Index of Contents

  • Eldar Heide: Hǫrgr in Norwegian names of mountains and other natural features
  • Benedicta Windt-Val: Navn og navnebruk i Sigrid Undsets Olav Audunssøn
  • Katharina Leibring: Nova-Li och Odesnö – om det nya förslaget till personnamnslag och om nya personnamn i Sverige
  • Torodd Kinn: Synneva i sør, Synneve i nord? Vokalutgang i kvinnenamn i Nordre Bergenhus i skriftlege kjelder frå perioden 1750–1801
  • Gulbrand Alhaug: Espolin – eit spesielt norsk mellomnamn med opphav i eit islandsk gardsnamn
  • Eivind Smith og Leiv Olsen: Hardeknut
  • Steffan Fridell: Hå
  • Bokmeldingar
  • Tilsend litteratur
  • Medarbeidarar i årgang 31