Book: Förnamn i Sverige

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref bry.png

Title: Förnamn i Sverige

Subtitle: kortfattatt namnlexikon

Author: Eva Brylla
Publisher: Liber
Year: 2004
Language: Swedish
Pages: 240
ISBN: 91-47-05117-5
Nordic Names shortcut: BRY

Index of Contents

 • Förord
 • Inledning
  • Namnskickets historia
   • Namngivningsprinciper i det vikingatida Norden
   • Inhemska namn
   • Inlånade namn
   • Flernamnsystemet
   • Namnskicket i vår tid
  • Namnen i almanackan
   • 1901 års namnlängd
   • 1986 års namnlängd
   • 1993 års namnlängd
   • 2001 års namnlängd
   • Skillnader mellan den rikssvenska och den finlandssvenska namnlängden
  • Namnen och lagen
 • Namnartiklarna
  • Namnurval
  • Terminologi
  • Uppställning av namnartiklarna
 • Förnamn A - Ö
 • Littertur och källor
 • Register över namn som inte är uppslagsformer