Book: Det ældste danske skriftsprogsordforråd, Ordbog til de gamle danske landskabslove, de sønderjyske stadsretter samt øvrige samtidige sprogmindesmærker

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref lun.jpg

Title: Det ældste danske skriftsprogsordforråd, Ordbog til de gamle danske landskabslove, de sønderjyske stadsretter samt øvrige samtidige sprogmindesmærker

Subtitle: (fra omtr. 1200 til 1300)

Authors: G. F. V. Lund
Publisher: Københavns Universitets fond til tilvejebringelse af læremidler
Year: 1877 (1967)
Language: Danish
Pages: 178
ISBN: -
Nordic Names shortcut: LUN

Index of Contents

  • Fortale
  • Ordbog a-ø
  • Tillæg og rettelser