Book: Dansk sproglære

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref dasp.png

Title: Dansk sproglære

Subtitle: -

Authors: Frans Gregerssen, Anne Holmen, Tore Kristiansen, Erik Møller, Inge Lise Pedersen, Jakob Steensig, Ib Ulbæk
Editors: Tore Kristiansen, Frans Gregerssen, Erik Møller, Inge Lise Pedersen
Publisher: Dansklærerforeningen
Year: 1996 (1. udgave, 5. oplag)
Language: Danish
Pages: 376
ISBN: 78-7704-297-2
Nordic Names shortcut: DASP

Index of Contents

 • Forord
 • Sprog og biologi - sprog og tænkning
 • Semantik
 • Grammatik - hvordan udsagn bliver til sætninger
 • Pragmatik - sprog i brug
 • Tale og skrift - talesprog og skriftsprog
 • Udtrykslære
 • Det danske sprogsamfunds historie
 • Tilegnelse af dansk og andre sprog
 • Sprog i Danmark og i verden - forskelle og ligheder blandt verdens sprog
 • Norsk og svensk
 • Sprogholdninger og sprogpolitik
 • Leksikon