Book: 10 001 Navn

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref alh.PNG

Title: 10 001 Navn

Subtitle: Norsk fornavnleksikon

Author: Gulbrand Alhaug
Publisher: Cappelen Damm
Year: 2011
Language: Norwegian
Pages: 482
ISBN: 978-82-02-24184-1
Nordic Names shortcut: ALH

Index of Contents

 • Forord
 • INNLEDNING
 • Fagord i boka
 • Forkortelser og spesialtegn
 • Materiale
 • Utvalget av navn
 • Forklaringer til opplysninger i leksikonet
  • Statistiske opplysninger om navnet
  • Rekkefølgen for navneopplysninger
  • Mer om de fem punktene
 • NAVNELEKSIKON
 • Navnesærpreg for de enkelte fylkene - Valgerd fra Hordaland og Hermod fra Troms
 • Lag et nytt navn!
 • Norrøne navn - hva betyr leddene?
 • Sjeldne navn
 • Navn og kjønn
 • Navnetrender
  • Nordiske og bibelske navn
  • Navn fra oldeforeldregenerasjonen
 • Dobbeltnavn
 • De mest populære navnene fra 1900 til i dag
 • Navnedager
 • Baklengssortert navneliste
 • Litteratur