Region:South Greenland

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

(Redirected from South Greenland)

Greenland on the globe 600.png

Image by TUBS, licensed under Creative Commons, CC-BY-SA-3.0, source: Wikimedia Commons

Typical Names in South Greenland

Female

Agdlerúnguaĸ - Agssagiaĸ - Âja - Âjâjaĸ - Âjamâk - Âkaja - Ákajuk - Âkasik - Aĸautilik - Akik - Akutdluina - Alaĸa - Amajeĸ - Amâlik - Amautilik - Angerdlarneĸ - Ángilik - Angneĸ - Ãnguarârssuk - Arnasina - Arnaute - Ârnguaĸ - Arsaq - Arssaĸ - Assagiaq - Ataguna - Atagúnguaĸ - Atagunnguaq - Aterĸautâ - Eĸerĸeĸ - Eqatdleĸ - Erĸâraĸ - Íkarê - Ikitánguaĸ - Inuínaĸ - Inukuaĸ - Inúngûjuk - Iperĸiaĸ - Itâra - Itdlioĸ - Itsiaĸ - Ivâraĸ - K'aisarte - K'ajuínaĸ - K'áĸa - K'alungaleĸ - K'âmîsaĸ - Kânaĸ - Kánuaĸ - K'arssoĸ - Kartaja - Kartâva - K'aujak - K'aujarssuk - K'erĸeĸ - K'imerdluk - K'ingajik - Kisimitoĸ - Kitsâk - K'ivingasoĸ - Kona - K'uanaĸ - Kuánia - K'uâtsiaĸ - K'ûik - K'uneĸ - Kungmineĸ - Kunik - Kûtsak - Kutsornaĸ - Kutsúnguaĸ - K'utuk - Makaja - Makiuarneĸ - Mardlo - Mardloĸ - Mârnake - Mâsseraĸ - Mataugâĸ - Matdla - Mipik - Nagtaraĸ - Nakíngitsoĸ - Naĸît - Nalorĸat - Nãmak - Nanauk - Narrunángitseĸ - Narsingaleĸ - Nássuaĸ - Nássuina - Nasugaĸ - Natâĸ - Navarana - Nerĸaringneĸ - Nuisartoĸ - Opalluk - Orpa - Orsiaĸ - Orssîna - Orsuna - Orúnguaĸ - Pâjoĸ - Pajúngua - Pamio - Pâmio - Panisuiaĸ - Panuínaĸ - Papigtalik - Pâra - Pârma - Pârmio - Parna - Parnîna - Paurnina - Peĸinganeĸ - Píngissârtoĸ - Puia - Pûjuk - Púsôĸ - Putukkoortoq - Sâmuk - Sáninga - Sapangaĸ - Sarĸa - Sarmoĸ - Sikitaĸ - Simigaĸ - Siorakitsoĸ - Suiaĸ - Sungussaĸ - Sutsiaĸ - Tákarsse - Takornaja - Tamo - Tapai - Tapínguva - Tápinguva - Tarĸina - Tarte - Tiaraĸ - Tiaraneĸ - Tíkineĸ - Tiliaq - Tôĸ - Tungmat - Tupernaĸ - Uitsarigssoĸ - Ujamik - Ujorĸua - Úkaĸ - Ukalina - Ukalîna - Ulartoĸ - Uliikina - Uliuk - Ulualina - Unagssaĸ - Unaranaĸ - Upitdleĸ - Ussâĸ

Male

Aĸautilik - Akik - Akugssuk - Ákusigssaĸ - Amâlik - Ángiaĸ - Angitivik - Ãngualuk - Anguissâĸ - Angujaĸ - Aningasina - Apákaĸ - Apârssuk - Apisínaĸ - Âriaĸ - Arsaq - Arssaĸ - Ârssuákuluk - Arsuk - Asaloraĸ - Ásseĸaĸ - Aterta - Ãtsiánguaĸ - Ãtsiko - Âuvamio - Auviaĸ - Avatdleĸ - Eĸítagaĸ - Erinaĸ - Erĸajoĸ - Erĸaĸ - Igdloruluk - Igpínguaĸ - Ilatsiaĸ - Ileraĸ - Ilíngivákêĸ - Ingeerseeq - Inuínaĸ - Inuvik - Iperaĸ - Iperautaĸ - Ivaneĸ - K'ajalik - K'ajartalik - Kaliaĸ - K'alipak - K'apissaĸ - Kapitak - Kapitseĸ - Kare 2 - Karmik - K'armik - K'arssoĸ - Kartâva - K'ássimaĸ - K'augdluatdlak - K'ave - K'êrdlutôĸ - Kikivik - K'iligpak - K'imeriaĸ - K'imioĸ - K'ine - K'íngussaĸ - K'ipuk - K'îpuk - K'orsuk - Kuánia - Kûaraĸ - K'ûik - K'ujanartoĸ - K'ulâjuk - K'ulángik - K'utuk - Mâkajik - Mángôĸ - Míkak - Mikissorajik - Milak - Nanauk - Napungassoĸ - Natâĸ - Neĸigsavnôĸ - Nimeĸ - Ningâluk - Níngut - Nîsa - Nivineĸ - Nukarpa - Perivik - Pinertôĸ - Pisugútoĸ - Pusialik - Pusissaĸ - Qasarpina - Saimaneĸ - Sâjôĸ - Saneraĸ - Sángisôĸ - Sangussoĸ - Siâneĸ - Siorakitsoĸ - Sôraĸ - Suiaĸ - Súkarissaĸ - Taka - Tiliaq - Tivdleĸ - Tordluk - Toroĸ - Tuajaĸ - Tugto - Tûkutaĸ - Túnganeĸ - Uâsse - Ujamiâĸ - Úkaĸ - Ulo 2 - Unâkasik - Utuaĸ