Norwegian Statistics of 1970-1974

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

For other years see here

1 Anne (3.0 %)
2 Monika/Monica (2.5 %)
3 Hege (2.5 %)
4 Hilde (2.0 %)
5 Nina (1.9 %)
6 Anita (1.8 %)
7 Linda (1.8 %)
8 Marianne (1.7 %)
9 Heidi (1.7 %)
10 Kristin/Christin (1.6 %)
11 Tone (1.5 %)
12 Elin (1.4 %)
1 Jan/Jahn/Jann (2.6 %)
2 Rune (2.2 %)
3 Geir (2.2 %)
4 Bjørn (1.9 %)
5 Morten (1.9 %)
6 Tomas/[[Thomas (1.7 %)
7 Jon/John (1.7 %)
8 Lars (1.7 %)
9 Frode (1.6 %)
10 Trond/Thrond/Tron/Tronn (1.6 %)
11 Tor/Thor (1.5 %)
12 Per (1.5 %)


Source: Norsk personnamnleksikon [1]

References

  1. Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug: Norsk Personnamnleksikon (1995)