Book: Vore Stednavne

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref hal.png

Title: Vore Stednavne

Subtitle: Med 8 kort

Author: Kristian Hald
Publisher: G. E. C. Gads Forlag
Year: 1950
Language: Danish
Pages: 253
ISBN: -
Nordic Names shortcut: HAL

Index of Contents

 • Forord
 • 1. Kilderne
 • 2. Af Stednavneforskningens Historie
 • 3. Stednavnenes Alder
 • 4. Inge
 • 5. Um og Løse
 • 6. Lev og Sted
 • 7. Høj og Borg
 • 8. Vang og Ager
 • 9. By og Toft
 • 10. Torp
 • 11. Bøl
 • 12. Forskellige middelalderige Navnetyper
 • 13. Rydningsnavne
 • 14. Bebyggelsesnavne opstaaet af Naturnavne
 • 15. Usammensatte Navne
 • 16. Poetisk Navngivning
 • 17. Fremmede Stednavne i Danmark
 • 18. Købstadnavne
 • 19. Landskabsnavne og Ønavne
 • 20. Farvandsnavne
 • 21. Hedenske Kultminder i Stednavne
 • 22. Litteratur om danske Stednavne
 • Stednavneregister
 • Fortegnelse over Kort