Book: Sydvestjysk navneskik gennem 300 år

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref eva.png

Title: Sydvestjysk navneskik gennem 300 år

Subtitle: Navnestudier utg. af Institut for Navneforskning nr. 4

Author: Eva Villarsen Meldgaard
Publisher: G·E·C Gads forlag København
Year: 1965
Language: Danish
Pages: 136
ISBN: no number
Nordic Names shortcut: EVA

Index of Contents

 • Inledning
 • Frekvenstabel
  • 1. Inledning
  • 2. Frekvenstabel
 • De enkelte perioders navnestof
  • Periode I. T 1636
   • a) Kilde
   • b) Opstilling af navnestoffet
   • c) Beskrivelse af navnestoffet
   • Tillæg. Adelens fornavne 1655
  • Periode II. K 1656-60
   • a) Kilde
   • b) Opstilling af navnestoffet
   • c) Beskrivelse af navnestoffet
   • d) To fornavne
   • Tillæg 1. Pesten 1659 og dens indflydelse på navnestoffet
   • Tillæg 2. Bøndernavne i Vendsyssel 1688
  • Periode III. K 1706-10
   • a) Kilde
   • b) Opstilling af navnestoffet
   • c) Beskrivelse af navnestoffet
   • d) To fornavne
  • Periode IV. K 1756-60
   • a) Kilde
   • b) Opstilling af navnestoffet
   • c) Beskrivelse af navnestoffet
   • d) To fornavne
  • Periode V. K 1806-10
   • a) Kilde
   • b) Opstilling af navnestoffet
   • c) Beskrivelse af navnestoffet
   • d) Flere fornavne
  • Periode VI. K 1856-60
   • a) Kilde
   • b) Opstilling af navnestoffet
   • c) Beskrivelse af navnestoffet
   • d) Flere fornavne
  • Periode VII. K 1906-10
   • a) Kilde
   • b) Opstilling af navnestoffet
   • c) Beskrivelse af navnestoffet
   • d) Flere fornavne
  • Periode VIII. K 1956-60
   • a) Kilde
   • b) Opstilling af navnestoffet
   • c) Beskrivelse af navnestoffet
   • d) Flere fornavne
 • Konklusion
 • Tillæg
  • Tillæg I. Efternavne
   • 1. Tingbogen 1636
   • 2. Kirkebøger indtil 1856
   • 3. Tiden efter 1856
  • Tillæg II. Tvillingenavne
  • Tillæg III. Fortegnelse over navnenes former i de forskellige perioder
 • Litteraturforkortelser
 • Summary (oversat af Gillian Fellows Jensen)