Book: Svenskt ortnamnslexikon 2

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref ort2.jpg

Title: Svenskt ortnamnslexikon

Subtitle: Andra reviderade upplagan

Author: Mats Wahlberg (Red.)
Publisher: Institutet för språk och folkminnen
Year: 2016
Language: Swedish
Pages: 434
ISBN: 978-91-86959-32-6
Nordic Names shortcut: ORT2

Index of Contents

  • Förteckning över bilder
  • Ur förord till första upplagan
  • Förord till andra reviderade upplagan
  • Författare och övriga medarbetare
  • Inledning
  • Namnartiklar
  • Förkortningar, ord- och teckenförklaringar
  • Förteckning över översiktsartiklar
  • Litteraturförteckning
  • Register över namn som nämns i artiklarna