Book: Svenskt ortnamnslexikon

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref ort.jpg

Title: Svenskt ortnamnslexikon

Subtitle: -

Author: Mats Wahlberg (Red.)
Publisher: Språk- och folkminnesinstitutet
Year: 2003
Language: Swedish
Pages: 422
ISBN: 91-7229-020-X
Nordic Names shortcut: ORT

Index of Contents

  • Förteckning över bilder
  • Förord
  • Författare och övriga medarbetare
  • Inledning
  • Namnartiklar
  • Förkortningar, ord- och teckenförklaringar
  • Förteckning över översiktsartiklar
  • Litteraturförteckning
  • Register över namn som nämns i artiklarna