Book: Prisma woordenboek Voornamen

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref pri.png

Title: Prisma woordenboek Voornamen

Subtitle: -

Authors: Samengesteld door dr. J. van der Schaar, bewerkt door dr. Doreen Gerritzen
Publisher: Spectrum
Year: 1964, 2002, 2009 (21. druk)
Language: Dutch
Pages: 427
ISBN: 978-274-1898-2
Nordic Names shortcut: PRI

Index of Contents

  • Woord vooraf
  • Inleiding
  • Aanwijzingen voor het gebruik
  • Lijst met afkortingen
  • Namen
  • Bibliografie