Book: Norsk etternamnleksikon

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref nett.jpg

Title: Norsk etternamnleksikon

Subtitle: Norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav

Author: Olav Veka
Publisher: Det Norske Samlaget
Year: 2000 (2. opplag 2001)
Language: Norwegian
Pages: 501
ISBN: 82-521-5432-8
Nordic Names shortcut: NETT

Index of Contents

 • Føreord
 • Innleiing
  • Namneutval o gmetode
  • Norske etternamn
  • Nordsamiske slektsnamn (av Håkan Rydving)
  • Sørsamiske etternamn (av Anders Løøv)
  • Finske etternamn (av Elin Vanja Karikoski)
 • Etternamnleksikon
 • Statistikk og kart
  • Dei vanlegaste etternamna i Noreg og nokre andre land
  • Etternamn i Europa med tydinga 'smed'
  • Patronym i Europa
  • Etternamn av gardsnamn. Alder og geografisk utbreiing
 • Litteraturliste