Book: Norræn nöfn - Nöfn á Norðurlöndum

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref n84.png

Title: Norræn nöfn - Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun.

Subtitle: Nordiska namn - Namn i Norden. Tradition och förnyelse

Subtitle 2: Handlingar från Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borganes 11-14 augusti 2007

Author: Redigerade av Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir och Svavar Sigmundsson
Publisher: NORNA-FÖRLAGET
Year: 2008
Language: Swedish, Danish, Norwegian, English with summaries in English or German or Icelandic or Danish
Pages: 537
ISBN: 978-91-7276-083-7
Nordic Names shortcut: N84

Index of Contents

 • Förord
 • Öppningsanförande (Vésteinn Ólason)
 • Förändringar i namnlandskapet i Helsingfors (Terhi Ainiala)
 • Finns det sociala skillnader i modern förnamnsgivning? (Emilia Aldrin)
 • Eeva Törmänen eller Eva Dørmænen? (Gulbrand Alhaug og Minna Saarelma)
 • Færøske personnavnelove og personnavnegivning (Anfinnur Johansen)
 • Brodström, Melchezedec och Vikenstjerne (Eva Brylla & Sonja Entzenberg)
 • Some observations on the Scandinavian toponymy of Lincolnshire (Richard Coates)
 • De nordiske -torper (Peder Dam)
 • Redovisningen av samiska ortnamn på svenska kartor under 100 år (Lennart Dehlin)
 • Nordisk navnerenæssance i Danmark (Birgit Eggert)
 • Tradisjonsrike navn - ny formidling (Eli Johanne Ellingsve)
 • Namnbruket i stadsdelen Berghäll i Helsingfors (Riikka Eskelinen)
 • Andersson, Pettersson, Lundström och Nutti (Märit Frändén)
 • Gamle navne i et nyt medium (Peder Gammeltoft og Torben Egeberg)
 • Namn på trälar och leysingjar i de isländska sagorna (Guðrún Bjarkadóttir)
 • Nye tendenser i islandsk navngivning - hvorfor? (Guðrún Kvaran)
 • Varför rata Ratflat, Hildhelm och Jan-Göran Sundlund? (Lennart Hagåsen)
 • Lokal markerethed i islandske stednavne (Haraldur Bernharðsson)
 • Genus som formell og semantisk kategori i usamansette vassførenamn (Botolv Helleland)
 • Dominkanske klosterhelgener i Norden (Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen)
 • Skipsnavn i oljevirksomheten Ole-Jørgen Johannessen)
 • Kungsan, Rålis, Björnsan och Humlan - familjära eller förnedrande namn? (Carina Johansson)
 • Avnslev eller Aunslev (Bent Jørgensen)
 • Eyðargøta og Frammi í Dali (Kristin Magnussen
 • Ronja och Fritjof - förnamn inspirerade av fiktionslitteratur (Katharina Leibring)
 • "Perfectly mamillary" (Marteinn H. Sigurðsson)
 • Namnkonkurrens och förändring (Kristina Neumüller)
 • Från Nora-Anna till Foppa (Leif Nilsson)
 • Skillnader i suffixförrådet i ortnamn mellan olika delar av Norden (Eva Nyman)
 • Såningsmannen och efternamnen (Staffan Nyström)
 • Islendingar fer austover (Guro Reisæter)
 • Nogle stednavne i nærheden af Hólar i Hjaltadalur (Rúna K. Tetzschner)
 • Omtal av individer i Sverige under äldre tid (Lennart Ryman)
 • Navneleddet holt i Norge (Tom Schmidt)
 • Namnens tolkning som en kognitiv process (Paula Sjöblom)
 • Inndeling av det norske namnforrådet (Ola Stemshaug)
 • Rodskarl, Trynta och Spænneklo (Agneta Sundström)
 • Alderholmen eller Gävle strand (Annette C. Torensjö)
 • Urbana ortnamn i Nykarleby och attityder till dem (Maria Vidberg)
 • Folketymologier (Per Vikstrand)
 • Reskriptet af 1/11 1771 og hvordan det blev modtaget i Sønderjylland (Susanne Vogt)
 • 1400 Icelandic nicknames (Kendra J. Willson)
 • Islandske navn i Sigrid Undsets verk (Benedicta Windt)
 • Skáney og Skandinavien (Þórhallur Vilmundarson)
 • Nordiske navne - navne i Norden. Tradition og fornyelse (Bente Holmberg)