Book: Nordiska namn

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref mob.png

Title: Nordiska namn

Subtitle: Festskrift till Lennart Moberg 13 December 1974

Author: Redigerade av Harry Ståhl och Thorsten Andersson
Publisher: Lundequistska Bokhandeln Uppsala
Year: 1974
Language: Swedish, Danish, Norwegian, English
Pages: 331
ISBN: -
Nordic Names shortcut: MOB

Index of Contents

 • Medvastö (Olav Ahlbäck)
 • Om ortnamnssuffixet -str- (Thorsten Andersson)
 • En förbisedd sydskandinavisk ortnamnsgrupp (Bertil Ejder)
 • "Jag vet mig så fager en apelgård" (Verner Ekenvall)
 • Kǫgurr och Kägra (Lennart Elmevik)
 • Råbberget (Bertil Flemström)
 • Gåsöga och Kömnevik (Gösta Franzén)
 • Tarv - ett önamn i Umeå skärgård (Sigurd Fries)
 • Namnformen Juxarae i seglingsbeskrivningen i Kung Valdemars jordebok (Åke Granlund)
 • Svenska namn i Bishoph Hill (Folke Hedblom)
 • Fsv. Þrābōahærað - nsv. Råby-Rekarne solcken (Lars Hellberg)
 • Namnet Gustav (Gösta Holm)
 • Hollandsk innverknad på namn i norske kart (Per Hovda)
 • Namn på ungdomsföreningshus i det svenska Finland (Lars Huldén)
 • Benedikt, Bendikt, Benkt (Valter Jansson)
 • Odinkar og andre navne på -kar (John Kousgård Sørensen)
 • Munkhäden (Helge Lindberg)
 • Bältegård och Fuvlervål, Lekeräng och Tullerkitt (Bror Lindén)
 • Namnet Houtskär (Aino Naert)
 • Ortnamnsförleden på -ar(e) (Gunnar Pellijeff)
 • Namnet Hans i medeltida svenska originaldiplom (Hans H. Ronge)
 • Shakespeares blommor - och hans översättares (Mats Rydén)
 • Suainitu En otydd runföljd med ett personnamn (Evert Salberger)
 • Navneleddet aun, av eldre auðn (Jørn Sandnes)
 • Two Dialect Words in the Fenland: ModE haff and stow (Karl Inge Sandred)
 • Vindåsen och Stendörren (Nils-Gustaf Stahre)
 • Bie (Svante Strandberg)
 • Isl. Kumbr som namn på näcken (Dag Strömbäck)
 • Åmänningen (Harry Ståhl)
 • Skarpnäck och Salem (Carl Ivar Ståhle)
 • Något om den finlandssvenska namnlängden efter 1809 (Carl-Eric Thors
 • Till frågan om uppkomsten av vårt ortnamnsslutande -a (Gun. Widmark)
 • AUR GÆRA- ett runstensfynd och några ortnamn (Anders Öberg)