Book: Namn och runor

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref elm.jpg

Title: Namn och runor

Subtitle: Uppsalastudier i onomastik och runologi till LENNART ELMEVIK på 70-årsdagen 2 februari 2006

Editors: Lena Peterson, Svante Strandberg, Henrik Williams
Publisher: Uppsala Universitet
Year: 2006
Language: Swedish, English
Pages: 298
ISBN: 91-506-1835-0
Nordic Names shortcut: ELM

Index of Contents

 • Förord
 • Thorsten Andersson: Varin och Vamod - och Sibbe
 • Erik Olof Bergfors: Namn på berg i gamla Leksands socken
 • Stefan Brink: Freluga och Garluö. Om norrländska ortnamn på -lo
 • Eva Brylla: Lennart och några andra "svenska" namn
 • Staffan Fridell: Kolborshul, Kolbiorn och Kolben
 • Patrik Larsson: Till tolkningen av runföljden usi (U 389)
 • Katharina Leibring: Lennartsfors, Rottneholm och Likanå. Namn på värmländska bruk
 • Vera Lif: Finska släktnamn i kyrillisk transkribering
 • Ann-Christin Mattisson: Söndagsbarn och måndagsexemplar
 • Evert Melefors: Några problematiska gotländska sockennamn
 • Aino Naert: Om ortnamn och dialekter på Dagö
 • Eva Nyman: Mjær och Mors
 • Lena Petersson: Runorna på Överhogdalsbonaden I a. En snärjig historia med ett förslag till tolkning
 • Maj Reinhammar: Kläppen, Åtgärdet och Lilla gubben. Orienteringspunkter i en familjär namnmiljö
 • Allan Rostvik: Äldre domböcker som källa för person- och ortnamn
 • Karl Inge Sandred: The Strand and Aldwych. Two Guides to Anglo-Saxon London
 • Per Stille: Vilka var Ofeg och Öpe som nämns i U 485?
 • Svante Strandberg: Feminina sjönamn
 • Mats Wahlberg: Torp- och lägenhetsnamn i Våla härad i Uppland under 300 år. Namn innelhållande personnamn och andra personbeteckningar
 • Gun Widmark: U-omljudet, årsrunan och Oslo
 • Per Vikstrand: Gräsgård
 • Per-Axel Wiktorsson: Namn, autografer oc hhandstilar. Till identifieringen av skrivare i medeltidens Värmland och Dalsland
 • Henrik Williams: Runinskriften från Fælleseje: en urnordisk annons eller ett personnamn?
 • Marit Åhlén: En nordlig Ingvarssten? Denn lilla runstenen vid Attmars kyrka
 • Lennart Elmeviks tryckta skrifter 1996-2005
 • Förkortningar