Book: Mænds og kvinders navne i Danmark gennem tiderne

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref ste.png

Title: Mænds og kvinders navne i Danmark gennem tiderne

Subtitle: -

Author: Johannes Streenstrup
Publisher: Nielsen & Lydiche
Year: 1918
Language: Danish
Pages: 158
ISBN: -
Nordic Names shortcut: STE

Index of Contents

 • Forord
 • Navnes Art og Væsen og Navnenes Historie i Danmark
  • I. Hvad der ligger i en Navngvning og hvorledes den fremtræder hos forskellige Folkeslag
  • II. Navne, der nævner Guder eller har Troslivet for Øje
  • III. Navne, der vidner om Kamp og Krig
  • IV. Navne, som angiver fremragende Egenskaber, eller som berømmer
  • V. Dyrs og Fugles Navne, der er optagne i Personnavne
  • VI. Tilbageblik paa den skildrede Navnedannelse
  • VII. Hvorledes Navnene ændredes i deres Form og forkortedes i Oldtiden
  • VIII. De gennem Kristendommen indkomne Navne
  • IX. Navne, som optoges fra fremmede Lande og Folkeslag
  • X. Navneskik ved Valget af Navne
  • XI. Betegnelsen som Barn af sin Fader eller Moder
  • XII. Dobbelte Navne, Tilnavne og Øgenavne
  • XIII. Adelige Slægtnavne og Paabudet om at antage saadanne
  • XIV. Forandringer i Navnenes Former og i Navneskikken i Reformationens og i Humanismens Tidsaldre
  • XV. Mænd og Kvinder faar flere Navne. Nye Dannelser af Kvindenavne og den store Tilgang af Navne i de sidste Aarhundreder
  • XVI. Faste Slægtnavne paabydes for hele Folket. Den uheldige Maade, hvorpaa Bestemmelserne gennemføres. De nye Love om Slægtnavne og Navneforandring
  • XVII. En Redegørelse for den efterfølgende Navnebogs Indhold og Formaal
 • Navnebog
 • Liste over hyppigt anvendte Navneled
 • Skrifter om Navne