Book: Lexikon över urnordiska personnamn

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref urn.PNG

Title: Lexikon över urnordiska personnamn

Subtitle: -

Author: Lena Peterson
Publisher: Institutet för språk och folkminnen
Year: 2004
Language: Swedish
Pages: 58
ISBN: - (pdf)
Nordic Names shortcut: URN

Index of Contents

 • Lexikon över urnordiska personnamn
  • Syfte och uppläggning
 • Namn i runinskrifter
  • Urval
  • Datering
  • Uppslagsform
  • Signum
  • Litteraturhänvisningar
  • Lexikon A—W
 • Namn i -lev-namn
  • Urval
  • Datering
  • Uppslagsform
  • Ortnamnsbelägg
  • Litteraturhänvisningar
  • Lexikon A—W
 • Namn i Beowulf
  • Om Beowulf
  • Urval
  • Uppslagsform
  • Belägg
  • Litteraturhänvisningar
  • Lexikon A—W
 • Namnbildningstyper
  • Tabell 1. Förleder och deras sammansättningar
  • Tabell 2. Efterleder och deras sammansättningar
  • Tabell 3. *-an- och *-ón-avledningar (utom *-ilan-)
  • Tabell 4. Bildningar av enledat appellativ (utom svagt böjt, se tabell 3)
  • Tabell 5. Bildningar av enledat adjektiv (utom svagt böjt, se tabell 3)
  • Tabell 6. Bildningar av sammansatt appellativ (ev. medelst avledning)
  • Tabell 7. Nomen-agentis-bildningar (monotematiska namn)
  • Tabell 8. *-ia-avledningar
  • Tabell 9. *-aga-/*-iga-avledningar
  • Tabell 10. *-l-avledningar (utom *-ilan-)
  • Tabell 11. *-ilan-avledningar
  • Tabell 12. *-ing-/*-ung-avledningar
  • Tabell 13. Rotnomenbildningar
 • Litteratur