Book: Färöord. Lítil Føroysk-Svensk Orðabók

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref fär.jpg

Title: Färöord

Subtitle: Lítil Føroysk-Svensk Orðabók

Authors: Ebba Lindberg, Birgitta Hylin
Publisher: Sanfundet Sverige-Färöarna
Year: 1984
Language: Swedish
Pages: 268
ISBN: 91-970141-4-1
Nordic Names shortcut: FÄR

Index of Contents

 • Förord
 • Förkortningar
 • Introduktion till språket
  • Land och språk. Ordböcker
  • Detta bör bokens användare känna till
 • Bokstäver och ljud
  • Vokaler och deras bildningssätt
  • Konsonanter
 • Uppslagsordets information
 • Färöisk formlära
  • Substantiv
  • Adjektiv
  • Verb
  • Pronomen
  • Räkneord
  • Prepositioner
 • Ordlista A-Ø
 • Asteriskmärkta ord
 • Grammatiska termer
 • Litteraturförteckning
 • Några viktiga årtal
 • Rättelser och tillägg