Book: Danske efternavne

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref eft.png

Title: Danske efternavne

Subtitle 1: Popularitet · Betydning· Oprindelse

Author: Georg Søndergaard
Publisher: Lademann
Year: 1984/1991
Language: Danish
Pages: 144
ISBN: 87-15-08710-7
Nordic Names shortcut: EFT

Index of Contents

 • Forord
 • Danske navne i fortid og nutid
  • Slægtsnavnenes brogede verden
  • Hvad er et slægtsnavn?
  • Efternavnenes "top-ti" fra 10 lande
  • "Fine" navne - status og forpligtelse
  • Adelens navneskik i middelalderen
  • Våben og navn
  • Senmiddelalder og nyere tid - "de lærdes" navne
  • Nyere tid - borgerskabets navnedannelse
  • Landbefolkningens navnetradition
  • Slægtsnavnet i nutiden
 • De 100 mest udbredte danske slægtsnavne
 • Hvad siger navneloven?
  • Cirkulærer og henstillinger
  • Navneloven af 1982
  • Ægteskab og navne
  • Bindestregsnavne
  • Mellemnavne
  • Specielt om barnets navn
 • Navneforandring hos præst eller kordegn
 • Navneforandring ved ansøgning hos statsamtet
 • Nøgle til leksikondelen
 • Danmarkskort
 • Forkortelser
 • Navneleksikon fra A-Å