Book: Danske Personnavne

From Nordic Names - www.nordicnames.de - All rights reserved.

Nameguide note desktop.png

Nameguide note mobile.png

Basics

Ref hor.png

Title: Danske Personnavne

Subtitle: -

Author: Rikard Hornby
Publisher: G. E. C. Gads Forlag
Year: 1978
Language: Danish
Pages: 224
ISBN: 87-12-23102-9
Nordic Names shortcut: HOR

Index of Contents

 • Forord
 • Navneskik
  • Navnets magt
  • Hvad er der i et navn?
  • Navnet beskytter
  • Navnet som middel til at narre
  • Navne-tabu
  • Interessen for personnavne
  • Nyere tolkninger
  • Navnedannelsens principper
  • Navnene er oftest leddelte
  • Bogstavrim
  • Navneled som slægtens kendetegn
  • Følelsesladede navneændringer
  • Personnavne fører til stednavne
  • Urnordiske navne
  • Sagnhistoriske navne
  • Den mægtige Thor
  • Ærbødigheden for nordiske guder
  • Alfeverdenens rolle
  • Genlyd af våbnenes tale
  • Navne, der skildrer personens ydre
  • Karakteregenskaber
  • Slægtsforholdet
  • Bofasthed
  • Hjemstavnen
  • Fauna
  • Fremmed påvirkning
  • Vikingetidens navne
  • Runeindskrifter med mindelser om guderne
  • Kampens gny
  • Nordboen
  • Bjørn og ørn
  • Kirken oplader røsten
  • Navne i middeldansk
  • Sæderne mildnes
  • Tonerne fastholdes
  • Senmiddelalderens afspejling
  • Folkeviseklange
  • Nordiske navnes renæssance
  • Regionens særpræg
  • Indkomne navne
  • Kirkelige navne trænger frem
  • Helgenskaren
  • Navnedage
  • Gammeltestamentlige navne
  • Nytestamentlige navne
  • Kirkehistoriske navne
  • Nødhjælpere
  • Ordensstiftere
  • Græske navne
  • Latinske navne
  • Tyske navne
  • Frisiske navne
  • Engelske navne
  • Franske, italienske og spanske navne
  • Slaviske navne
  • Kortnavne
  • Diminutiver
  • Piger opkaldt efter drenge
  • Pigenavne bliver til drengenavne
  • Lejlighedsgivne navne
  • Dobbelte navne
  • Opkaldelse
  • Navn efter moderen
  • Historie og kunst som inspiration
  • Navnelovgivning
  • Sekundær anvendelse af navne
  • På fornavn med dyrene
  • Efternavne
  • Faste efternavne
  • Håndværkernavne
  • Udseende og væsen
  • Dyrenavne
  • Sjællandsfar og jyde
  • Hjemlige omgivelser
  • Floraen
  • Vejret og årets gang
  • Våben
  • Når tilflædet råder
  • Lærde navne
 • Nøgle til navnene
  • Drengenavne
  • Pigenavne
  • Slægtsnavne
  • Hyppigt anvendte navneled
  • Kalendernavne
  • Kirkeministeriets cirkulære bilag
  • Navneloven
  • Litteraturliste